LEGE nr.256 din 10 iunie 2003
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 429/18 iun. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.27 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.62 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări:

1. La articolul unic punctul 1, alineatul (7) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"(7) Consiliile județene, consiliile locale și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale ale sectoarelor, după caz, adoptă hotărâri cu referire la hotărârile consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acestora."

2. La articolul unic punctul 2, alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"(2) Agențiile pentru dezvoltare regională sunt organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acționează în domeniul specific dezvoltării regionale. Acestea se organizează și funcționează în condițiile prezentei legi și ale statutului de organizare și funcționare, aprobat de Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională, cu avizul consultativ al Ministerului Dezvoltării și Prognozei."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 10 iunie 2003.
Nr. 256.


Marți, 21 martie 2023, 16:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.