LEGE nr.275 din 23 iunie 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
Textul actului publicat în M.Of. nr. 451/25 iun. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.13 din 30 ianuarie 2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.64 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, după punctul 13 se introduce punctul 131 cu următorul cuprins:

131. După alineatul (8) al articolului 3 se introduce alineatul (81) cu următorul cuprins:

"(81) Conținutul de gudron, nicotină și monoxid de carbon se determină de oricare dintre laboratoarele acreditate internațional, conform standardelor ISO 4387, 10315, 8454, 10362-1 și 8243. Toleranțele admise pentru monoxidul de carbon și gudron vor fi de ± 25% sau ± 1 mg, iar pentru nicotină, de ± 0,1 mg sau ± 25%."

2. La articolul I, după punctul 15 se introduce punctul 151 cu următorul cuprins:

151. După alineatul (1) al articolului 6 se introduc alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:

"(11) Denumirea monoxid de carbon se va tipări în formă neprescurtată, respectiv «monoxid de carbon», și nu CO.

(12) Pachetul de țigarete este un paralelipiped dreptunghic, compus din 6 suprafețe/fețe: două suprafețe mari sau principale, două suprafețe mijlocii sau laterale și două suprafețe mici."

3. La articolul I, după punctul 16 se introduce punctul 161 cu următorul cuprins:

161. După litera b) a alineatului (2) al articolului 6 se introduce litera b1) cu următorul cuprins:

"b1) prin cea mai vizibilă suprafață a pachetului se înțelege una dintre cele două suprafețe mari, aleasă ca referință. Prin ambalaj exterior al pachetului se înțelege ambalajul special netransparent/folie pretipărită. Avertismentele de sănătate, atât cele generale, cât și cele adiționale, se vor tipări numai pe pachetele de țigarete."

4. La articolul I punctul 20, litera c) a alineatului (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"c) tipărit centrat, paralel cu marginea pachetului;"

5. La articolul I, după punctul 20 se introduc punctele 201-204 care vor avea următorul cuprins:

201. După alineatul (3) al articolului 6 se introduc alineatele (31) și (32) cu următorul cuprins:

"(31) Chenarele care încadrează avertismentele de sănătate generale și adiționale, precum și inscripția privind conținutul de gudron, nicotină și monoxid de carbon vor avea grosimea de 3 mm și vor fi incluse în suprafața alocată de 30%, 40%, respectiv 10%. Chenarele care încadrează avertismentele generale și adiționale sunt poziționate centrat, în partea de jos a suprafeței pe care sunt tipărite, paralel cu marginea pachetului. În exteriorul chenarelor, deasupra avertismentelor de sănătate, se va tipări centrat inscripția: "Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE", dimensiunea textului, culoarea și fonturile folosite rămânând la latitudinea producătorului.

(32) În cazul țigaretelor destinate comercializării în magazinele "Duty Free", avertismentele de sănătate generale și adiționale se vor tipări pe pachet și pe cartuș, în limba engleză, conform listei din Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE. Avertismentul general se va tipări pe una dintre fețele cele mai mari ale cartușului, va ocupa 30% din această suprafață și se va tipări astfel încât să se asigure apariția alternativă a celor două texte. Avertismentul adițional se va tipări pe cealaltă față mare a cartușului, va ocupa 40% din această suprafață și se va tipări astfel încât să se asigure apariția alternativă a tuturor celor 14 texte."

202. După alineatul (6) al articolului 6 se introduce alineatul (61) cu următorul cuprins:

"(61) Producătorul va marca data fabricației folosind un cod intern de identificare a lotului, urmând ca organele de control să solicite producătorului sistemul propriu de codificare."

203. După alineatul (7) al articolului 6 se introduce alineatul (71) cu următorul cuprins:

"(71) Următoarele inscripții sunt considerate interzise: light, lights, ultra light, ultra lights, super light, super lights, extra light, extra lights, fresh & light, fresh & lights, smooth, medium, ultra, ultime, leggera, low, în orice combinație între ele sau cu alte cuvinte și, de asemenea, traducerile acestor cuvinte în orice limbă."

204. După alineatul (1) al articolului 7 se introduc alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:

"(11) Ministerul Sănătății și Familiei va aviza inscripționările și designul final al pachetelor de țigarete conform anexei, din punctul de vedere al conformității cu prevederile acestei legi. Avizarea se va face la solicitarea producătorilor și importatorilor, într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. (12) După data de 31 decembrie 2004, producția, importul și punerea pe piață a produselor din tutun care nu îndeplinesc condițiile prezentei legi sunt interzise. Stocul de produse din tutun, aflat deja în circuitul comercial la data de 31 decembrie 2004, care nu îndeplinește condițiile prezentei legi, va fi lichidat în termen de maximum 6 luni."

6. La articolul I, după punctul 22 se introduce punctul 221 cu următorul cuprins:

221. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

"(2) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 3 alin. (3) și (4) și ale art. 5 se sancționează cu suspendarea temporară a activității de către organismele competente, până la remedierea situației care a dus la suspendarea activității."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 23 iunie 2003.
Nr. 275.


Joi, 30 noiembrie 2023, 22:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.