LEGE nr.342 din 8 iulie 2003
pentru înființarea comunei Lozna, județul Botoșani, prin reorganizarea comunei Dersca
Textul actului publicat în M.Of. nr. 517/17 iul. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Lozna, județul Botoșani, având în componență satele Lozna și Străteni, prin reorganizarea comunei Dersca din același județ.

(2) Reședința comunei Lozna se stabilește în satul Lozna.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Dersca are în componență satul Dersca.

(2) Reședința comunei Dersca rămâne în satul Dersca.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Lozna, județul Botoșani, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegați numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Lozna.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Botoșani și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Botoșani și Consiliul Local al Comunei Dersca, repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Dersca între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii și ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Lozna se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul județului Botoșani.

(3) Bugetul comunei Lozna pe anul 2004 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Botoșani.

(4) Operațiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Dersca și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Lozna.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Dersca, județul Botoșani, funcționează în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 8 iulie 2003.
Nr. 342.


Joi, 30 martie 2023, 22:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.