HOTĂRÂRE nr.955 din 22 august 2003
privind eliberarea domnului Bălan Gheorghe din funcția de prefect al județului Caraș-Severin
Textul actului publicat în M.Of. nr. 600/25 aug. 2003

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituția României și în baza dispozițiilor art. 130 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Domnul Bălan Gheorghe se eliberează din funcția de prefect al județului Caraș-Severin.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus

Ministru delegat
pentru administrația publică,
Gabriel Oprea

București, 22 august 2003.
Nr. 955.


Marți, 06 decembrie 2022, 05:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.