HOTĂRÂRE nr.72 din 27 ianuarie 2005
privind transferul competențelor coordonatorului național al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (P.S.E.S.E.)
Textul actului publicat în M.Of. nr. 101/31 ian. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se transferă competențele coordonatorului național al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (P.S.E.S.E.) de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului la Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 2. - Funcția de coordonator național al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (P.S.E.S.E.) va fi exercitată de secretarul de stat coordonator și pentru cooperare regională din Ministerul Afacerilor Externe, iar funcția de coordonator național executiv al P.S.E.S.E., de către directorul general din Ministerul Afacerilor Externe în a cărui subordine se află problematica cooperării regionale.

Art. 3. - Ministerele de resort vor participa la activitățile specializate ale P.S.E.S.E., sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr.308/2003 privind numirea coordonatorului național și a coordonatorului național executiv ai Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (P.S.E.S.E.), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.204 din 28 martie 2003, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi,
secretar de stat

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 27 ianuarie 2005.
Nr. 72.


Vineri, 29 septembrie 2023, 09:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.