ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.44 din 26 mai 2005
privind emisiunea din anul 2005 a municipiului București de titluri de valoare denominate în EURO
Textul actului publicat în M.Of. nr. 469/2 iun. 2005

Având în vedere necesitatea asigurării condițiilor pentru îmbunătățirea capacității municipiului București de a atrage resurse pentru finanțarea unor proiecte fundamentale de investiții care să asigure modernizarea municipiului în conformitate cu standardele europene, cu efecte în creșterea nivelului de trai și de confort al locuitorilor municipiului București,
ținând seama de faptul că amânarea deciziei de modernizare nu numai că produce efecte negative imediate, dar induce pe termen mediu și lung pierderi enorme, solicită costuri tot mai mari, cu rezonanță în întreg sistemul economic și în condițiile de viață ale zonei,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Emisiunea municipiului București din anul 2005 de titluri de valoare denominate în EUR nu intră sub incidența prevederilor art. 59 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

p. Ministrul administrației și internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

București, 26 mai 2005.
Nr. 44.


Duminică, 05 februarie 2023, 03:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.