ORDIN nr.500 din 21 iunie 2005
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 822/2004 privind schimbarea sediului sucursalei teritoriale Olt-Argeș a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 578/5 iul. 2005

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.309/2004,
văzând Referatul de aprobare nr. 4.823 din 6 iunie 2005 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare privind necesitatea schimbării sediului sucursalei teritoriale Olt-Argeș,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr.155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,
ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 822/2004 privind schimbarea sediului sucursalei teritoriale Olt-Argeș a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare.

Art. 2. - Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

București, 21 iunie 2005.
Nr. 500.


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 09:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.