ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.126 din 8 septembrie 2005
privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
Textul actului publicat în M.Of. nr. 842/19 sep. 2005

Primele etape ale procedurii de reprezentare a României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, cu sediul la Washington DC, constând în angajarea avocaților, obținerea de la curte a tuturor documentelor cauzei și numirea conciliatorului/arbitrului celui mai potrivit, trebuie parcurse într-un termen foarte scurt, de regulă maximum 90 de zile de la primirea notificării.
Inițierea unor proceduri de selecție a caselor de avocați după primirea cererii creează riscul ca partea română să nu fie reprezentată ori să fie reprezentată necorespunzător, datorită timpului scurt alocat pregătirii apărării.
De asemenea, numirea conciliatorilor/arbitrilor fără implicarea corespunzătoare a părții române poate crea dezavantaje majore acesteia în derularea procedurii de conciliere.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Ministerul Finanțelor Publice, pe baza mandatului dat de conducătorul instituției publice citate în cauză, reprezintă instituția publică sau România, după caz, în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, cu sediul la Washington DC.

Art. 2. - (1) În exercitarea mandatului acordat, Ministerul Finanțelor Publice va selecta, în vederea formulării apărării, mai multe societăți profesionale civile de avocați din România sau din străinătate, specializate în litigii internaționale, prin procedura stabilită prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Prin ordinul ministrului finanțelor publice prevăzut la alin. (1) se stabilește și procedura de selecție a arbitrilor desemnați de partea română în procedurile arbitrale.

(3) Din comisiile de selecție ce vor fi stabilite prin ordinul ministrului finanțelor publice prevăzut la alin. (1) și

(2) va face parte și un reprezentant al Cancelariei PrimuluiMinistru.

(4) Nominalizarea de către Ministerul Finanțelor Publice a avocaților și arbitrilor dintre cei desemnați, pentru fiecare litigiu, se va face cu avizul instituției publice care acordă mandatul de reprezentare.

(5) Plata cheltuielilor necesare reprezentării României în astfel de litigii, inclusiv plata arbitrilor desemnați de partea română în procedurile arbitrale, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

(6) Eventualele sume de bani dispuse a fi plătite de către pârât prin hotărâri judecătorești sau arbitrale se suportă din bugetul fiecărei instituții publice care acordă mandatul de reprezentare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu

București, 8 septembrie 2005.
Nr. 126.


Duminică, 27 noiembrie 2022, 06:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.