LEGE nr.343 din 17 iulie 2006
pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Textul actului publicat în M.Of. nr. 765/7 sep. 2006

În Legea nr. 343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.662 din 1 august 2006, se fac următoarele rectificări (care nu aparțin Redacției "Monitorul Oficial", Partea I):
- la art. I pct. 8, cu referire la art. 20 lit. b) teza a II-a, în loc de: "...data transmiterii cu titlu gratuit a cesionării,..." se va citi: "...data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionării,...";
- la art. I pct. 12, cu referire la art. 21 alin. (4) lit. m), în loc de: "...necesitatea prestării acestora, în scopul activităților desfășurate..." se va citi: "...necesitatea prestării acestora în scopul activităților desfășurate...";
- la art. I pct. 46, cu referire la art. 67 alin. (7), în loc de: "...alin. (3) lit. a) și d),..." se va citi: "...alin. (3) lit. a) și c),...";
- la art. I pct. 79, cu referire la art. 1247 alin. (2) lit. e), în loc de: "...art. 1245 alin. (1) lit. b) și d): ..." se va citi: "...art. 1245 alin. (5): ...";
- la art. I pct. 262, cu referire la art. 2941, în loc de: "...în prezentul articol..." se va citi: "...în prezentul capitol...";
- art. IV se elimină;
- art. V, VI și VII devin art. IV, V și, respectiv, VI".


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 04:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.