LEGE nr.485 din 19 decembrie 2006
privind modificarea alin. (3) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătățirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanțele diplomatice ale României
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1028/27 dec. 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului II din Ordonanța Guvernului nr.33/1996 pentru îmbunătățirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanțele diplomatice ale României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.195 din 21 august 1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 33/1997, se modifică după cum urmează:

"(3) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza o cotă de până la 40% din taxele consulare percepute în plus, aferente serviciilor prestate în regim de urgență, pentru plata temporară a unor persoane nesalariate care prestează servicii consulare, din cadrul reprezentanțelor diplomatice, și persoane din afara reprezentanțelor diplomatice. Angajarea temporară a acestor persoane se face la propunerea reprezentanțelor diplomatice, cu aprobarea Centralei Ministerului Afacerilor Externe. Activitatea acestora se va desfășura în limitele atribuțiilor stabilite de misiunile diplomatice și cu respectarea dispozițiilor legale în materie, fără afectarea numărului de personal aprobat Ministerului Afacerilor Externe pentru serviciul exterior."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
LUCIAN AUGUSTIN BOLCAȘ

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 19 decembrie 2006.
Nr. 485.


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 10:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.