ORDONANȚĂ nr.24 din 31 ianuarie 2007
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social și al locuințelor de serviciu
Textul actului publicat în M.Of. nr. 85/2 feb. 2007

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - (1) Cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de asistență socială care se finanțează din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională "Poșta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăși 1,3% din valoarea sumelor virate.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu plățile aferente lunii ianuarie 2007.

Art. 2. - Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.313 din 12 iunie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările și completările

ulterioare, va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Locuința de serviciu se pune la dispoziție beneficiarului, complet dotată, inclusiv cu mobilier. Chiria, cheltuielile de întreținere a locuințelor de serviciu și amortizarea bunurilor din dotarea acestora, inclusiv a mobilierului, se asigură de instituțiile publice în care își desfășoară activitatea beneficiarii, în limita unei sume de

18.600 lei anual. Cuantumul acestei sume poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului."

Art. 3. - (1) Începând cu data de 1 aprilie 2007 se finanțează postul de inspector general de stat și două posturi de inspectori generali adjuncți, care vor organiza demararea activității Inspecției Sociale conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecția Socială.

(2) În vederea asigurării în anul 2007 a fondurilor necesare organizării și funcționării Inspecției Sociale în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006, se autorizează Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, să introducă modificările corespunzătoare în anexe, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2007.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, Radu Stroe Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 31 ianuarie 2007.
Nr. 24.


Joi, 01 iunie 2023, 19:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.