LEGE nr.4 din 11 ianuarie 1991
privind încheierea și ratificarea tratatelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 5/12 ian. 1991

LEGE Nr. 4 din 11 ianuarie 1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 12 ianuarie 1991 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Presedintele Romaniei reprezinta statul in relatiile internationale si, in aceasta calitate, incheie tratate in numele Romaniei sau poate da imputerniciri, in acest scop, primului-ministru, ministrului afacerilor externe, altor membri ai guvernului sau unor reprezentanti diplomatici ai Romaniei.
Pe baza imputernicirii date de Presedintele Romaniei, guvernul ia masuri pentru initierea si negocierea tratatelor internationale care se incheie in numele Romaniei.

ART. 2
Guvernul poate negocia si semna acorduri, conventii si alte intelegeri internationale la nivel guvernamental. El aproba incheierea de acorduri, conventii si alte intelegeri la nivel departamental.

ART. 3
Negocierea si semnarea tratatelor internationale incheiate in numele Romaniei se fac, pe baza imputernicirii date de catre presedinte, de catre delegatiile aprobate de acesta.
Negocierea si semnarea de acorduri, conventii si alte intelegeri internationale la nivel de guvern sau la nivel departamental se fac pe baza imputernicirii primite de catre delegatiile aprobate in acest scop.

ART. 4
Tratatele internationale semnate in numele Romaniei, precum si acordurile, conventiile si intelegerile semnate la nivelul guvernului roman, care se refera la colaborarea politica si militara, cele care fac necesara adoptarea unor legi noi sau revizuirea legilor in vigoare, precum si cele care implica un angajament politic sau financiar ori se refera la probleme privind regimul politic si teritorial al statului sau la statutul persoanelor, drepturile si libertatile cetatenesti sau participarea la organizatii internationale, precum si acelea care prevad expres aceasta, sint supuse Parlamentului pentru ratificare prin lege.
Prevederile alin. 1 cu privire la ratificarea de catre Parlament se aplica si pentru aderarea la tratatele internationale prevazute in acest alineat.
Denuntarea tratatelor internationale prevazute la alin. 1 si 2 urmeaza aceeasi procedura.

ART. 5
Acordurile, conventiile si alte intelegeri internationale care, prin obiectul lor, nu se includ in prevederile art. 4, sint de competenta guvernului.
Dupa negociere si semnare ele vor fi supuse aprobarii acestuia.
Guvernul informeaza Presedintele Romaniei si Parlamentul despre orice acord, conventie sau alte intelegeri internationale pe care le incheie si care nu trebuie sa fie supuse ratificarii.

ART. 6
Acordurile si intelegerile in forma simplificata, incheiate de Ministerul Afacerilor Externe prin schimb de note sau scrisori, pot intra in vigoare de la data efectuarii lui, fara a mai fi supuse ratificarii sau aprobarii ulterioare.
Dispozitiile alin. 1 nu se aplica acordurilor, conventiilor si intelegerilor internationale care, potrivit prevederilor art. 4, fac necesara adoptarea unei legi.

ART. 7
Initierea, negocierea si semnarea tratatelor, acordurilor, conventiilor si altor intelegeri internationale, in numele Romaniei sau la nivel guvernamental, se fac, cu respectarea dispozitiilor art. 3, de catre Ministerul Afacerilor Externe. Ele se pot face si de catre ministerele si organele centrale ce au primit atributii si imputerniciri in acest sens, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, organul specializat prin care guvernul asigura coordonarea si politica unitara in acest domeniu.
Ministerul Afacerilor Externe prezinta guvernului, singur sau, dupa caz, impreuna cu celelalte ministere, propunerile cu privire la semnarea, ratificarea , aprobarea tratatelor, acordurilor, conventiilor si a celorlalte intelegeri sau aderarea la acestea ori pentru denuntarea lor.

ART. 8
Imputernicirile pentru semnarea tratatelor, acordurilor, conventiilor si altor intelegeri cu caracter guvernamental se consemneaza in deplinele puteri, care se elibereaza de Ministerul Afacerilor Externe, fiind semnate de ministrul afacerilor externe, potrivit reglementarilor si practicii internationale.
Presedintele Romaniei, primul-ministru al guvernului si ministrul afacerilor externe pot negocia si semna tratate, acorduri, conventii si alte intelegeri internationale, fara a prezenta depline puteri.

ART. 9
Ratificarea sau aderarea, respectiv denuntarea tratatelor incheiate in numele Romaniei, se consemneaza in instrumentele de ratificare sau aderare, respectiv de denuntare, semnate de Presedintele Romaniei, investite cu sigiliul statului si contrasemnate de ministrul afacerilor externe.
Instrumentele sus-mentionate urmeaza a fi schimbate intre parti sau depuse la depozitar, in conformitate cu regulile dreptului international si practica internationala.
Aprobarea acordurilor, conventiilor si intelegerilor incheiate la nivelul guvernului se notifica celeilalte parti contractante sau depozitarului, pe cale diplomatica.

ART. 10
Guvernul ia masurile necesare pentru aplicarea tratatelor, acordurilor, conventiilor si celorlalte intelegeri internationale si controleaza modul in care se realizeaza acestea.
Guvernul informeaza periodic Presedintele Romaniei si Parlamentul in legatura cu problemele pe care le ridica aplicarea unor tratate, acorduri, conventii si alte intelegeri internationale, in vederea solutionarii operative a acestora, in deplina concordanta cu principiile dreptului international si interesele partii romane.

ART. 11
Legile pentru ratificarea tratatelor internationale si hotaririle pentru aprobarea acordurilor, conventiilor si a altor intelegeri internationale, precum si textele acestora, se publica in Monitorul Oficial.
Parlamentul si, respectiv, guvernul pot hotari ca anumite tratate, acorduri, conventii sau alte intelegeri internationale sa nu fie publicate.
Ministerul Afacerilor Externe asigura publicarea in Monitorul Oficial a datelor si informatiilor privind viata principalelor tratate, acorduri, conventii si a altor intelegeri internationale la care Romania participa, precum si inregistrarea lor la Organizatia Natiunilor Unite.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 4 ianuarie 1991.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 8 ianuarie 1991.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR MARTIAN DAN In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea privind incheierea si ratificarea tratatelor si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU


Duminică, 01 octombrie 2023, 20:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.