LEGE nr.154 din 16 septembrie 1997
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1997 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de produse de uz fitosanitar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 245/19 sep. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18 din 15 mai 1997 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de produse de uz fitosanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.93 din 19 mai 1997, cu modificarea articolului 2, care va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe profit, aferente valorii produselor livrate în condițiile art. 1, se vor achita la bugetul de stat la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate de furnizori cu producătorii agricoli, dar nu mai târziu de 31 decembrie 1997."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
RADU BERCEANU

București, 16 septembrie 1997.
Nr. 154.


Sâmbătă, 22 februarie 2020, 09:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.