INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Taxe în domeniul transporturilorTaxe judiciare de timbruTaxe locale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Taxe judiciare de timbru
acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești, stabilire norme metodologice, actualizare
L. nr.146/1997
H.G. nr.752/1999
O. nr.760/C/1999   (M.J.)
căi administrative jurisdicționale de atac, calcul asupra sumei contestate împotriva actelor de control și de impunere impozite și taxe locale
O.U.G. nr.58/1999
înlesniri la plată, condiții
O. nr.1.195/2001   (M.F.P.)
scutiri, acordare, condiții
L. nr.146/1997
O. nr.760/C/1999   (M.J.)
scutiri pentru
acte de procedură, conflicte colective de muncă
L. nr.168/1999
acte întocmite în exercitarea drepturilor electorale
L. nr.70/1991
acțiuni în justiție ale Ministerului Educației Naționale și inspectoratele școlare, condiții
L. nr.84/1995
acțiuni în justiție pentru reintegrare bunuri de la persoane care refuză a le preda
L. nr.69/2000
acțiuni în justiție pentru revendicarea bunurilor culturale mobile către proprietarii de drept
L. nr.182/2000
acțiuni în justiție și căi de atac, privatizare bănci
O.U.G. nr.51/1998
acțiuni judiciare și arbitrare ale C.E.C.
L. nr.66/1996
acțiuni și cereri introduse de Ministerul Finanțelor și organele sale teritoriale
O.G. nr.11/1996
acțiuni și cereri privind încuviințarea adopției
O.U.G. nr.25/1997
cereri de chemare în judecată, încălcare a drepturilor garantate pentru protecția persoanelor, prelucrare date cu caracter personal și libera circulație a acestor date
L. nr.677/2001
cereri introduse de Camerele de Comerț și Industrie
L. nr.31/1990
cereri și acțiuni în justiție pentru intabularea titlurilor de proprietate pentru imobilele preluate abuziv
L. nr.10/2001
cereri și acțiuni, obiect venituri publice
L. nr.146/1997
cereri și acțiuni pentru protecția copilului
O.U.G. nr.26/1997
constituire garanții imobiliare, monument istoric, în favoarea statului sau a unităților administrative teritoriale
L. nr.422/2001
înregistrare asociații de locatari și operațiuni de publicitate imobiliară, condiții
L. nr.114/1996
L. nr.146/1997
înscrierea bunului imobil ca monument istoric în Cartea funciară
L. nr.422/2001
înstrăinarea cu titlu gratuit sau oneros către stat ori către unitățile administrativ teritoriale a monumentelor istorice
L. nr.422/2001
persoană fizică/juridică ce dobândește prin moștenire/donație un bun imobil clasat ca monument istoric, condiții
L. nr.422/2001
plângeri la instanțe de contencios administrativ pentru refuz liber acces la informații de interes public
L. nr.544/2001


Duminică, 29 ianuarie 2023, 17:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.