INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Transportoare cu bandăTransporturiTransporturi aeriene
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Transporturi
acțiuni pentru tineret, programe MTS, norme de cheltuieli, aprobare
H.G. nr.806/2001
aeriene, aeroporturi, autogări, feroviare, gări și stații de metrou pe apă, pe cablu, rutiere, de pasageri, fonograme, utilizare, condiții
H.G. nr.71/2000
agrearea și verificarea tehnică a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile-RNTR-5
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.75/1998    [ratificare]
O. nr.208/2000   (M.Tr.)
atribuțiile Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
H.G. nr.3/2001
cheltuieli pentru participări la programe/proiecte culturale, decontare, condiții
O.G. nr.51/1998
colaboratori fără drept de autor din instituțiile de cultură și artă, decontare cheltuieli, condiții
H.G. nr.488/1997
colectarea contribuțiilor la fondul Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, condiții
O. nr.786/1998   (M.Tr.)
combinate de mărfuri, contract, condiții
O.G. nr.88/1999
H.G. nr.193/2000
control armamente, condiții
H.G. nr.906/1999
de colete "ușă în ușă", trafic internațional
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.1077/1997   (D.G.V.)
de gaze naturale, sistem național, programare, funcționare și dispecizare, Regulament, aprobare
Decizie nr.52/2001   (A.N.R.G.N.)
de persoane
autoturisme de teren, microbuze, autobuze, instruire auto, calcul venituri pentru impozitul pe venit
O.G. nr.73/1999
norme de igienă
O. nr.536/1997   (M.S.)
deșeuri periculoase, autorizare
O.U.G. nr.78/2000
din domeniul public, lucrări, infrastructură, beneficiari, scutire taxa pentru eliberarea autorizației
L. nr.27/1994
drepturi bănești, decontare cheltuieli ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit, efectuare, delegare, detașare în alte localități, precum și în cazul deplasării în cadrul localității în interesul serviciului
H.G. nr.543/1995
gratuități, acordare, condiții
D.-L. nr.118/1990
gratuități și alte facilități acordate persoanelor cu handicap
O.U.G. nr.102/1999
import-export bunuri, control vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.1.076/1997   (D.G.V.)
interne
aplicare etapizată a prevederilor Acordului european, transport internațional de mărfuri periculoase
L. nr.31/1994    [aderare]
O. nr.272/2001   (M.I.R.)
reduceri, acordare pensionarilor
L. nr.147/2000
H.G. nr.1.287/2000
pe căi rutiere, feroviare, navigabile interioare, mărfuri periculoase, pregătire profesională a consilierilor de siguranță
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O. nr.226/1999   (M.Tr.)
pentru
elevi și studenți, reduceri
H.G. nr.309/1996
O. nr.4055/1996   (M.Î.)
personal nelocalnic din sectorul forestier
H.G. nr.332/1990
sportivi, condiții
H.G. nr.766/2001
personal cu atribuții în siguranța circulației și a navigației, asistență medicală și psihologică
O.U.G. nr.41/1998
proprietate publică, regim
O.G. nr.19/1997
publice, concesionare, condiții
L. nr.219/1998
reduceri și gratuități pentru magistrați, personalului auxiliar de specialitate, condiții
H.G. nr.269/1998
regim juridic
O.G. nr.19/1997
serviciu public, transport pasageri și mărfuri între localitățile din Delta Dunării și Tulcea, stabilire
H.G. nr.595/2000
tarife reduse, zone defavorizate, condiții
O.U.G. nr.24/1998
translații de clădiri, norme de protecție a muncii
O. nr.807/2000   (M.M.P.S.)
urban și interurban, tren/autobuz/naval/fluvial, gratuități persoane cu handicap și alte categorii de persoane
O.U.G. nr.102/1999
urbane cu călători, autobuzul, troleibuzul, tramvaiul, metroul, stabilire tarife cu avizul Oficiului Concurenței
O.U.G. nr.36/2001
vezi:  Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor


Joi, 23 martie 2023, 06:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.