INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Unități sanitare publiceUnități sanitare și de asistență socialăUnități socio-economice
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Unități sanitare și de asistență socială
alimentația zilnică a copiilor
H.G. nr.642/2000
O. nr.707/165/2000   (M.S., A.N.P.D.C.)
asistență medicală, acordare, condiții
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
concedii medicale, certificat, eliberare, condiții
L. nr.19/2000
consumuri colective, alocații de hrană, stabilire, condiții
H.G. nr.991/2000
H.G. nr.298/2001
contribuție de întreținere datorată de o persoană asistată sau de susținătorii legali ai acestora
H.G. nr.532/1999
finanțate
de MSF, contracte de service pentru aparatură medicală, condiții
O. nr.93/2000   (M.S.)
din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat
H.G. nr.443/1998
H.G. nr.546/1999
înființate și administrate de către asociații și fundații române cu personalitate juridică, întreținere persoane asistate
L. nr.34/1998
livrări de bunuri și prestări de servicii, efectuate în țară, scutire de TVA, condiții
O.U.G. nr.17/2000
măsuri de ordin financiar
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.Med.)
reformă, condiții
H.G. nr.22/2001
reorganizare
H.G. nr.174/1995
spitale, organizare, funcționare, finanțare, condiții
L. nr.146/1999
O. nr.196/968/2000   (C.N.A.S., M.S.)
strategie, participare sector privat la îmbunătățirea performanței sistemului sanitar din România în 2001 -2004
H.G. nr.717/2001
structuri organizatorice, denumire și codificare unitară, reglementări
O. nr.457/2001   (M.S.F.)
și secții reorganizate în cadrul serviciilor publice specializate pentru protecția copilului aflat în dificultate
H.G. nr.261/2000
venituri proprii ale M.S.F. și ale unităților sanitare finanțate integral de la bugetul de stat, constituire
O.G. nr.22/1992
vezi:  Asistență socială
vezi:  Personal
vezi:  Sănătate publică


Miercuri, 29 martie 2023, 07:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.