INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Constituționalitatea legilorConstrucțiiConstrucții de mașini
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Construcții
activități de natură religioasă pentru care nu se aplică TVA
O.U.G. nr.17/2000
O. nr.1.026/2000   (M.F.)
activități din economia națională, cuprinse în CAEN, constituire și virare a cotei aferente devizului de construcție, devizul general al lucrării, condiții
L. nr.215/1997
H.G. nr.376/1994
ale proprietarilor, afectate de seisme, obligații
O.G. nr.20/1994
H.G. nr.844/1999
arhitecți, profesie liberă autorizată, impunere venituri
O.G. nr.73/1999
asigurare
L. nr.136/1995
atribuțiile Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
H.G. nr.3/2001
autorizații, credite și subvenții pentru locuințe proprietate personală
L. nr.50/1991
L. nr.85/1992
avizarea documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării construcțiilor
O. nr.34/N/M30/3.422/4.221/1995   (M.L.P.A.T., M.A.N., M.I., S.R.I.)
calitate
L. nr.10/1995
H.G. nr.766/1997
H.G. nr.650/2001
calitate, autorizare și acreditare a laboratoarelor de încercări în construcții
H.G. nr.766/1997
categorii, avizare și/sau autorizare, prevenire, stingere incendii
O.G. nr.60/1997
H.G. nr.678/1998
O. nr.775/1998   (M.I.)
certificate, avize, autorizații, taxe pentru eliberare
L. nr.27/1994
civile, industriale, agricole, hidrotehnice sau cu orice altă destinație, regim juridic
L. nr.50/1991
concesionare, închiriere în zone libere
L. nr.84/1992
creditare pentru construcții de locuințe, constituire depozit în lei la C.E.C.
L. nr.67/1992
cu caracter militar, autorizare, condiții
O. nr.3376/MC/M3556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821/1996   (M.L.P.A.T., M.A.N., M.I., M.J., S.R.I., S.I.E., S.T.S., S.T.S.)
cu destinația de locuință, proiectare lucrări de intervenție (consolidare), contract-cadru
H.G. nr.844/1999
de locuințe, începute înainte de 1 ianuarie 1990 și neterminate până la data de 1 iulie 1999, finalizare construcții, măsuri
H.G. nr.678/1999
de locuințe, stimulare, subvenții
L. nr.50/1991
L. nr.114/1996
O.G. nr.19/1994
H.G. nr.1.275/2000
H.G. nr.963/2001
de locuințe și spații cu altă destinație, construite din fondurile statului, în curs de execuție și nerepartizate, vânzare prin licitație publică
L. nr.85/1992
de pe terenurile forestiere, restituire foștilor proprietari/moștenitori, condiții
L. nr.1/2000
demolare, reducere risc seismic, raport de expertiză tehnică
L. nr.10/1995
O.G. nr.20/1994
H.G. nr.925/1995
O. nr.38/N/1999   (M.L.P.A.T.)
din zona de frontieră
O.U.G. nr.105/2001
documentații cadastrale tehnice, întocmire, condiții
L. nr.7/1996
O. nr.946/2000   (O.N.C.G.C.)
fond construit existent, reducere risc seismic
O.G. nr.20/1994
identificare și înregistrare, cadastru general
L. nr.7/1996
O. nr.534/2001   (M.A.P.)
Inspectoratul de Stat în Construcții -I.S.C., înființare, organizare, atribuții
O.G. nr.63/2001
O. nr.1.398/2001   (M.L.P.T.L.)
instalații de ridicat la bordul navelor, condiții
O. nr.287/1999   (M.Tr.)
instalații și alte amenajări, scenarii de siguranță la foc, metodologie, aprobare
O.G. nr.60/1997
O. nr.84/2001   (M.I.)
instituții publice, beneficiari, scutire de taxa pentru eliberarea autorizației
L. nr.27/1994
investiții, șantiere, afișaj, panou, condiții
O. nr.63/N/1998   (M.L.P.A.T.)
în municipiul București, certificate de urbanism și autorizații de construcție, emitere
L. nr.50/1991
H.G. nr.525/1996
O. nr.164/N/2000   (M.L.P.A.T.)
începute și neterminate, resurse financiare, finalizare
H.G. nr.391/1993
marcare cu plăcuțe de identificare, condiții
L. nr.10/1995
H.G. nr.964/1998
O. nr.38/N/2000   (M.L.P.A.T.)
materiale, elemente de construcții și produse pentru construcții, încercări și analize prin laboratoare autorizate, obligația furnizorului, controlul calității
L. nr.10/1995
O.G. nr.21/1992
H.G. nr.272/1994
H.G. nr.766/1997
H.G. nr.877/1999
mijloace fixe, clasificare și duratele normale de amortizare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998
monumente istorice, protejare
L. nr.422/2001
navale, norme tehnice, aprobare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.288/1999   (M.Tr.)
pentru zone și stațiuni turistice, Metodologie de avizare a documentațiilor de urbanism și tehnice
H.G. nr.31/1996
produse, procedee și echipamente noi, agrement tehnic
L. nr.10/1995
H.G. nr.766/1997
proiectare în zona drumurilor
O.G. nr.43/1997
O. nr.571/1997   (M.Tr.)
proiecte, executare lucrări, expertizare tehnică de calitate, atestare tehnico-profesională a specialiștilor, regulament
H.G. nr.925/1995
reabilitare termică, economisirea energiei termice
O.G. nr.29/2000
regimul juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe
O.U.G. nr.148/1999
reglementări tehnice, Regulament, aprobare
H.G. nr.650/2001
regulament general de urbanism, aprobare
H.G. nr.525/1996
speciale, reevaluare de către agenții economici, condiții
H.G. nr.403/2000
O. nr.338/2000   (M.F.)
și instalații aferente, recepția lucrărilor
H.G. nr.273/1994
și instalații, servicii, lucrări de reparații capitale și demolări, licitați, conținut cadru
H.G. nr.63/1994
și lucrări publice, informatizare bancă de date, constituire și gestionare M.L.P.A.T.
L. nr.50/1991
O.G. nr.9/1992
H.G. nr.853/1998
și terenuri, trecute în 1940 în proprietatea statului bulgar, compensanții acordare cetățenilor români, condiții
L. nr.9/1998
H.G. nr.753/1998
terenuri aferente clădirilor, drept de proprietate pe cote-părți
L. nr.85/1992
zootehnice, dezafectate, atribuire în folosință gratuită asociațiilor de crescători de animale, condiții
O.U.G. nr.168/2001


Joi, 23 martie 2023, 06:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.