Monitorul Oficial
nr. 262/16 aprilie 2003

Publicare
  1.   D. nr.219/11-04-2003 
DECRET pentru numirea unui judecător financiar
i
  2.   D. nr.220/11-04-2003 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a protocoalelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 și la Gothenburg la 1 decembrie 1999
i
  3.   H.G. nr.419/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii Parcului industrial "Metrom", prin divizarea Societății Comerciale "Metrom" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
I
  4.   H.G. nr.420/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii Parcului industrial "Carfil", prin divizarea Societății Comerciale "Carfil" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
I
  5.   O. nr.256/07-04-2003 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea modelului de ștampilă, precum și a modelului de proces-verbal ce vor fi utilizate de către departamentul de inspecții din cadrul direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene
A
  6.   O. nr.7.079/03-03-2003 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind protecția informațiilor clasificate din domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice
-


Vineri, 10 iulie 2020, 13:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.