Monitorul Oficial
nr. 339/19 mai 2003

Publicare
  1.   L. nr.186/09-05-2003 
LEGE privind promovarea culturii scrise
-
  2.   D. nr.270/08-05-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind promovarea culturii scrise
i
  3.   H.G. nr.519/08-05-2003 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
i
  4.   H.G. nr.520/08-05-2003 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Iași
i
  5.   H.G. nr.521/08-05-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor de transport internațional și sejur pentru trei invitați ai Ministerului Afacerilor Externe
i
  6.   H.G. nr.523/08-05-2003 
HOTĂRÂRE pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2003 a Comitetului Mixt România - Asociația Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.), adoptată prin procedură scrisă la 23 ianuarie 2003, privind modificarea Protocolului B al Acordului dintre România și Statele Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
-
  7.   H.G. nr.524/08-05-2003 
HOTĂRÂRE pentru acceptarea Deciziei nr. 10/2003 a Comitetului mixt România - Turcia, adoptată prin procedură scrisă, privind modificarea Protocolului D al Acordului de comerț liber dintre România și Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997
-
  8.   O. nr.185/08-05-2003 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune
A
  9.   O. nr.226/08-05-2003 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze și presiunile de alimentare utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazoși
-
  10.   O. nr.292/09-05-2003 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind valorificarea cantităților de gaze naturale pe piața internă
A
  11.   O. nr.3.090/05-05-2003 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind instituirea procedurii de administrare specială și de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Uzina Mecanică Băbeni" - S.A
I
  12.   Decizie nr.225/12-05-2003 (C.N.A.S.)
DECIZIE pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-


Vineri, 31 martie 2023, 00:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.