Monitorul Oficial
nr. 415/13 iunie 2003

Publicare
  1.   L. nr.240/06-06-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
-
  2.   D. nr.351/06-06-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
-
  3.   L. nr.241/06-06-2003 
LEGE pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
-
  4.   D. nr.352/06-06-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
-
  5.   L. nr.242/06-06-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor
-
  6.   D. nr.353/06-06-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor
-
  7.   L. nr.243/06-06-2003 
LEGE privind modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Craiova-Drobeta-Turnu Severin a drumului național DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova- Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
-
  8.   D. nr.354/06-06-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Craiova-Drobeta-Turnu Severin a drumului național DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
-
  9.   H.G. nr.615/29-05-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului național de admitere la programele de formare specializată în administrația publică - anul 2003
-
  10.   O. nr.383/09-06-2003 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea cuantumului sumei fixe/tonă de semințe de consum recepționate și a Formularului-tip de raportare lunară a cantităților de semințe de consum recepționate
-


Vineri, 29 septembrie 2023, 09:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.