Monitorul Oficial
nr. 476/3 iulie 2003

Publicare
  1.   D.C.C. nr.143/10-04-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
-
  2.   D.C.C. nr.199/13-05-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 și ale art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare
-
  3.   O. nr.M.80/20-06-2003 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind punerea în aplicare în Ministerul Apărării Naționale a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003
A
  4.   C. nr.20/01-07-2003 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna iulie 2003
-


Sâmbătă, 09 decembrie 2023, 12:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.