Monitorul Oficial
nr. 876/10 decembrie 2003

Publicare
  1.   L. nr.485/18-11-2003 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998
A
  2.   D. nr.760/17-11-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998
i
  3.   L. nr.503/26-11-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
-
  4.   D. nr.789/25-11-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
i
  5.   L. nr.510/28-11-2003 
LEGE privind aprobarea plății unor contribuții voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și la bugetul Organizației Națiunilor Unite pentru finanțarea programelor de asistență umanitară internațională
-
  6.   D. nr.801/26-11-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea plății unor contribuții voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și la bugetul Organizației Națiunilor Unite pentru finanțarea programelor de asistență umanitară internațională
i
  7.   L. nr.511/28-11-2003 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
-
  8.   D. nr.802/26-11-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
i
  9.   L. nr.512/28-11-2003 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
-
  10.   D. nr.803/26-11-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
i
  11.   D.C.C. nr.430/18-11-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (2), art. 32, 33 și art. 52 alin. (1) lit. e) și u) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor, cu modificările și completările ulterioare
V
  12.   H.G. nr.1.334/13-11-2003 
HOTĂRÂRE privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român
i
  13.   H.G. nr.1.352/18-11-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2003 privind autorizarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului de a achiziționa tehnică de calcul și servicii prin intermediul unei finanțări tip leasing financiar
-
  14.   H.G. nr.1.356/18-11-2003 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părți din construcția aflată în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
i


Luni, 27 martie 2023, 15:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.