Monitorul Oficial
nr. 6/6 ianuarie 2004

Publicare
  1.   L. nr.602/22-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă și finalizare a încheierii contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. și Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A.
-
  2.   D. nr.921/22-12-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă și finalizare a încheierii contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. și Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A.
i
  3.   L. nr.604/22-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
A
  4.   D. nr.923/22-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
i
  5.   H.G. nr.1.541/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil cu destinația locuințe de serviciu, aflat în administrarea Serviciului de Protecție și Pază, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
i
  6.   H.G. nr.1.542/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat și public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în suprafață totală de 8.132,30 ha, în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
i
  7.   H.G. nr.1.543/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească, a Fundației "Centrul de Afaceri Olandezo-Român" din Olanda
I
  8.   H.G. nr.1.544/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/1999 pentru aprobarea Normelor referitoare la organizarea și desfășurarea activităților specifice pe linia aplicării prevederilor actelor internaționale la care România este parte cu privire la controlul armamentelor, creșterea încrederii și securității
-
  9.   H.G. nr.1.547/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren situat pe raza comunei Vădeni, județul Brăila, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
i
  10.   H.G. nr.1.548/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
i
  11.   H.G. nr.1.549/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unui teren situat în municipiul Mangalia, județul Constanța
i
  12.   H.G. nr.1.585/23-12-2003 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern în favoarea Ministerului Administrației și Internelor
-


Duminică, 05 februarie 2023, 04:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.