Monitorul Oficial
nr. 174/1 martie 2004

Publicare
  1.   L. nr.15/24-02-2004 
LEGE pentru înființarea comunei Arcuș prin reorganizarea comunei Valea Crișului, județul Covasna
-
  2.   D. nr.73/23-02-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Arcuș prin reorganizarea comunei Valea Crișului, județul Covasna
i
  3.   L. nr.16/24-02-2004 
LEGE pentru înființarea comunei Rădești prin reorganizarea comunei Bălăbănești, județul Galați
-
  4.   D. nr.74/23-02-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Rădești prin reorganizarea comunei Bălăbănești, județul Galați
i
  5.   L. nr.17/24-02-2004 
LEGE pentru înființarea comunei Fruntișeni prin reorganizarea comunei Grivița, județul Vaslui
-
  6.   D. nr.75/23-02-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Fruntișeni prin reorganizarea comunei Grivița, județul Vaslui
i
  7.   O.U.G. nr.3/20-02-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind finalizarea investiției "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan
V
  8.   H.G. nr.224/20-02-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curții de Conturi a României în administrarea Ministerului Finanțelor Publice
i
  9.   H.G. nr.226/20-02-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului în domeniul public al municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
i
  10.   H.G. nr.239/20-02-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului și din folosința gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea autorităților administrației publice locale
i
  11.   H.G. nr.240/20-02-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea destinației excedentului rezultat din execuția bugetară a Oficiului Național al Registrului Comerțului pe anul 2003
-
  12.   H.G. nr.243/26-02-2004 
HOTĂRÂRE privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Regatul Maroc
I
  13.   H.G. nr.225/20-02-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Centrului-Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, județul Neamț
i
Rectificare:
  14.   H.G. nr.100/29-01-2004 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
A
Publicare
  15.   R./11-11-2003 (C.N.P.O.F.M.)
REGULAMENT de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Promovare a Ocupării Forței de Muncă
-


Marți, 06 decembrie 2022, 05:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.