Monitorul Oficial
nr. 410/7 mai 2004

Rectificare:
  1.   L. nr.84/05-04-2004 
LEGE pentru înființarea unor comune
-
  2.   L. nr.141/30-04-2004 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
A
Publicare
  3.   D.C.C. nr.109/11-03-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. 1, 4 și 6 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, precum și a legii, în integralitatea ei
V
  4.   H.G. nr.559/15-04-2004 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele
-
  5.   O. nr.54/15-04-2004 (A.P.A.P.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "IMUT" - S.A. Moreni, județul Dâmbovița
I
  6.   O. nr.81/10-03-2004 (M.I.E.)
ORDIN al ministrului integrării europene pentru modificarea și completarea Procedurilor privind implementarea subprogramului "Investiții în servicii sociale", aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei nr. 39/2003, cu modificările ulterioare
-
  7.   O. nr.668/29-04-2004 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru prelungirea aplicabilității ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 497 și 498/2004
I
  8.   O. nr.669/29-04-2004 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind unele precizări referitoare la rata dobânzii aferentă obligațiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele prețurilor de consum
-
  9.   O. nr.700/04-05-2004 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind anularea emisiunii certificatelor de trezorerie cu discont seria RO0404CTN0T8, lansate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 666/2004
I


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 11:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.