Monitorul Oficial
nr. 434/14 mai 2004

Publicare
  1.   D.C.C. nr.166/01-04-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare
V
  2.   H.G. nr.661/29-04-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activități sanitare veterinare publice de interes național și a unor bunuri proprietate publică a statului, precum și pentru aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în scopul vânzării acestora
V
  3.   O. nr.706/06-05-2004 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale a unor operațiuni ce decurg din aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004
-


Duminică, 05 februarie 2023, 04:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.