Monitorul Oficial
nr. 456/20 mai 2004

Publicare
  1.   L. nr.168/14-05-2004 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003
A
  2.   D. nr.329/13-05-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003
-
  3.   L. nr.170/14-05-2004 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2004 pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
A
  4.   D. nr.331/13-05-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2004 pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
i
  5.   L. nr.171/14-05-2004 
LEGE pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
  6.   D. nr.332/13-05-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
i
  7.   L. nr.175/17-05-2004 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
-
  8.   D. nr.336/14-05-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
i
  9.   H.C.D. nr.6/18-05-2004 
HOTĂRÂRE pentru numirea unui judecător la Curtea Constituțională
i
  10.   H.G. nr.747/14-05-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi
i
  11.   O. nr.570/24-03-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al protecției împotriva înghețului", indicativ NP-095-04
-
  12.   O. nr.571/24-03-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferată", indicativ CD-27-04
-
  13.   O. nr.572/24-03-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al căii ferate - revizuire ID-28-76", indicativ ID-28-04
-


Luni, 06 decembrie 2021, 01:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.