Monitorul Oficial
nr. 561/24 iunie 2004

Publicare
  1.   L. nr.251/16-06-2004 
LEGE privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
-
  2.   D. nr.443/14-06-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
i
  3.   L. nr.252/16-06-2004 
LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
-
  4.   D. nr.444/14-06-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
i
  5.   L. nr.254/16-06-2004 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
A
  6.   D. nr.446/14-06-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
i
  7.   L. nr.256/16-06-2004 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2004 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 13 octombrie 1999
-
  8.   D. nr.448/14-06-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2004 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 13 octombrie 1999
i
  9.   D.C.C. nr.231/25-05-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (3), (5), (7) și (8) din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța Guvernului nr. 43/2004
V
  10.   H.G. nr.924/10-06-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unor drumuri situate în municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman
-
  11.   H.G. nr.925/10-06-2004 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Caraș-Severin
i
  12.   H.G. nr.927/10-06-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
A
  13.   H.G. nr.928/10-06-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A.
I
  14.   H.G. nr.929/10-06-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A.
I
  15.   H.G. nr.930/10-06-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A.
I
  16.   H.G. nr.931/10-06-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A.
I
  17.   H.G. nr.950/15-06-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării acțiunilor ce se vor desfășura în contextul exercitării de către România a mandatului de președinte al Consiliului de Securitate al O.N.U.
T
  18.   H. nr.64/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit RĂSĂRITUL RĂCĂCIUNI O.C.
i
  19.   H. nr.65/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit CREDBAC SASCUT O.C.
i


Miercuri, 31 mai 2023, 14:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.