Monitorul Oficial
nr. 599/2 iulie 2004

Publicare
  1.   L. nr.317/01-07-2004 
LEGE privind Consiliul Superior al Magistraturii
A
  2.   D. nr.542/01-07-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii
i
  3.   D. nr.504/24-06-2004 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unor magistrați
i
  4.   D. nr.505/24-06-2004 
DECRET pentru numirea unor magistrați
i
  5.   D. nr.506/24-06-2004 
DECRET privind înaintarea în gradul următor a unui general din Serviciul de Protecție și Pază
i
  6.   D. nr.507/24-06-2004 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Administrației și Internelor și trecerea acestuia în rezervă cu noul grad
i
  7.   D. nr.508/24-06-2004 
DECRET privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană unui comandor din Ministerul Apărării Naționale și trecerea acestuia în rezervă cu noul grad
i
  8.   D. nr.509/25-06-2004 
DECRET privind conferirea unor decorații
i
  9.   D. nr.511/25-06-2004 
DECRET pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a amendamentelor la art. 19 și 25 și la anexa II și abrogarea anexelor XII și XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comerț liber dintre România și statele öociației Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România-AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004
i
  10.   H.G. nr.1.005/25-06-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale
-
  11.   H.G. nr.1.008/25-06-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al comunei Săvădisla și din administrarea Consiliului Local al Comunei Săvădisla, județul Cluj, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în vederea realizării unor activități de utilitate publică de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
i
  12.   H.G. nr.1.025/01-07-2004 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
i
  13.   O. nr.764/15-06-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustrații în cadrul avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun
A
  14.   D. nr.512/25-06-2004 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003
i


Vineri, 29 septembrie 2023, 09:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.