Monitorul Oficial
nr. 779/25 august 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.1.290/13-08-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor
A
  2.   H.G. nr.1.306/19-08-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București
-
  3.   H.G. nr.1.308/19-08-2004 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației "Domus" ca fiind de utilitate publică
I
  4.   H.G. nr.1.315/19-08-2004 
HOTĂRÂRE privind plata de la bugetul de stat a contribuției României la programul Life-Mediu "Obținerea cărbunelui activ prin recuperarea xilitului folosind tehnologii nepoluante - ENVACTCARB"
-
  5.   H.G. nr.1.316/19-08-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea donării a 12 lucrări de artă plastică, achiziționate de către Ministerul Culturii și Cultelor, către Palatul Națiunilor din Geneva
i
  6.   H.G. nr.1.317/19-08-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
i
  7.   H.G. nr.1.318/19-08-2004 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Vâlcea
i


Vineri, 31 martie 2023, 13:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.