Monitorul Oficial
nr. 818/6 septembrie 2004

Publicare
  1.   O. nr.178/20-08-2004 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind lista perimetrelor de exploatare petrolieră oferite pentru concesionare prin apel public de ofertă
I
  2.   O. nr.304/385/1.018/21-07,12-07,16-08-2004 (M.A.I., M.M.S.S.F., M.S.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor, al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
V
  3.   O. nr.491/13-07-2004 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind legitimațiile de inspecție fiscală
A
  4.   O. nr.844/09-08-2004 (A.N.)
ORDIN al președintelui Agenției Nucleare pentru aprobarea Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice
A
  5.   O. nr.2.061/329/191/13-07,09-08,11-08-2004 (O.C.S.P.S., M.A.I., A.N.I.M.M.C.)
ORDIN al șefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea modelului, caracteristicilor, condițiilor de tipărire și păstrare a cartelelor pentru distribuirea către populație a principalelor produse alimentare și nealimentare pe bază de rații și cartele, în caz de mobilizare sau de război
-


Vineri, 02 decembrie 2022, 04:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.