Monitorul Oficial
nr. 1155/7 decembrie 2004

Publicare
  1.   L. nr.522/24-11-2004 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
V
  2.   D. nr.978/23-11-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
i
  3.   H.G. nr.1.989/16-11-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu și a structurii organizatorice a acesteia
A
  4.   H.G. nr.2.063/24-11-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Centrului European de Cultură din Sinaia
i
  5.   H.G. nr.2.064/24-11-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a unui teren, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie
i
  6.   H.G. nr.2.065/24-11-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a unui teren, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie
i
  7.   H.G. nr.2.066/24-11-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor suprafețe de teren agricol aflate în domeniul public al statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea unor instituții de învățământ superior de stat
i
  8.   H.G. nr.2.067/24-11-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Alexandria și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman
i
  9.   H.G. nr.2.069/24-11-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național
i
  10.   Decizie nr.9/29-11-2004 (A.N.R.M.)
DECIZIE privind încetarea concesiunii activităților miniere de exploatare a andezitului din perimetrul Zagra
I
  11.   Decizie nr.10/29-11-2004 (A.N.R.M.)
DECIZIE privind încetarea concesiunii activităților miniere de exploatare a dacitului din perimetrul Valea Cormaia Km 5
I
  12.   Decizie nr.11/29-11-2004 (A.N.R.M.)
DECIZIE privind încetarea concesiunii activităților miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Cozmești
I


Duminică, 05 decembrie 2021, 04:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.