Monitorul Oficial
nr. 1243/23 decembrie 2004

Publicare
  1.   O.U.G. nr.131/09-12-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
V
  2.   H.G. nr.2.285/09-12-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm" în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
i
  3.   H.G. nr.2.334/14-12-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Serviciul de Telecomunicații Speciale a unor locuințe de serviciu pe care acesta le are în administrare
A
  4.   H.G. nr.2.335/14-12-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Serviciul de Informații Externe a locuințelor de serviciu, proprietate privată a statului, pe care le are în administrare
A
  5.   O. nr.781/09-12-2004 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea și încărcarea/ descărcarea benzinei la terminale
-
  6.   O. nr.5.525/13-12-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
-
  7.   O. nr.3.109/16-12-2004 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor
A
  8.   O. nr.3.110/16-12-2004 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
V
  9.   O. nr.3.111/16-12-2004 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind informațiile pe care asigurătorii și intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienților
A


Miercuri, 29 martie 2023, 06:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.