Monitorul Oficial
nr. 255/28 martie 2005

Publicare
  1.   L. nr.60/21-03-2005 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate și/sau monoindustriale
-
  2.   D. nr.150/18-03-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate și/sau monoindustriale
i
  3.   L. nr.61/21-03-2005 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2004 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătății și Familiei și Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA și tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
-
  4.   D. nr.151/18-03-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2004 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătății și Familiei și Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA și tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
i
  5.   L. nr.63/21-03-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităților izolate din Delta Dunării
-
  6.   D. nr.153/18-03-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităților izolate din Delta Dunării
i
  7.   D.C.C. nr.18/20-01-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și a dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002
V
  8.   H.G. nr.184/09-03-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizării și atragere de investiții pentru agenții economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului pentru anul 2005, precum și a unor măsuri pentru aplicarea acesteia
-
  9.   D. nr.1.017/24-10-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracțiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 noiembrie 1983
-
  10.   O. nr.274/26-09-2005 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind controlul și supravegherea expedierilor internaționale de deșeuri radioactive implicând teritoriul României
A


Miercuri, 27 septembrie 2023, 12:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.