Monitorul Oficial
nr. 258/29 martie 2005

Publicare
  1.   L. nr.62/21-03-2005 
LEGE pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziții comune adoptate în cadrul politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene
-
  2.   D. nr.152/18-03-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziții comune adoptate în cadrul politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene
i
  3.   O. nr.334/23-03-2005 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun și Atestatului pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor, în condițiile art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun
A
  4.   Decizie nr.3.263/28-02-2005 (C.S.A.)
DECIZIE privind retragerea autorizației de funcționare a brokerului de asigurare Societatea Comercială "TDA Insurance Brokerage" - S.R.L.
i
  5.   Decizie nr.3.267/28-02-2005 (C.S.A.)
DECIZIE privind retragerea autorizației de funcționare a brokerului de asigurare Societatea Comercială "Asleco Asigurări" - S.R.L.
i
  6.   O. nr.1.419/C/06-10-2005 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind concediile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției
-
  7.   D. nr.1.082/09-11-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Ministerului de Interne și a structurilor subordonate acestuia
i


Marți, 21 ianuarie 2020, 10:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.