Monitorul Oficial
nr. 294/7 aprilie 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.143/15-03-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
V
  2.   O. nr.178/269/23-03,01-04-2005 (M.A.P.D.R., M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind prohibiția pescuitului în anul 2005
A
  3.   H.G. nr.254/31-03-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2005 pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
-
  4.   H.G. nr.258/31-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru reglementarea parcului auto, precum și a consumului de carburanți al autoturismelor Ministerului Justiției, ale unor instituții subordonate acestuia și ale instanțelor judecătorești
A
  5.   H.G. nr.259/31-03-2005 
HOTĂRÂRE privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă
-
  6.   H.G. nr.261/31-03-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării României în anul 2005 la Programul comunitar de acțiune pentru combaterea discriminării (2001-2006), precum și plata contribuției financiare aferente participării în anul 2005 la acest program
-
  7.   O. nr.21/14-03-2005 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
I
  8.   O. nr.279/30-03-2005 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea modalității de implementare a modificărilor la autorizațiile de punere pe piață, aprobate de Agenția Națională a Medicamentului
A
  9.   O. nr.280/30-03-2005 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea modului în care se realizează controlul calității medicamentelor și al materiilor prime
-
  10.   O. nr.281/30-03-2005 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor referitoare la calitatea materiilor prime utilizate la producerea medicamentelor românești de uz uman
-
  11.   O. nr.282/30-03-2005 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.127/2003 pentru aprobarea Ghidului referitor la conținutul dosarului pentru notificările de tip IA și IB
-


Miercuri, 08 iulie 2020, 06:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.