Monitorul Oficial
nr. 296/8 aprilie 2005

Publicare
  1.   D. nr.186/01-04-2005 
DECRET privind conferirea unor decorații de război
i
  2.   D. nr.192/05-04-2005 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor
i
  3.   O.U.G. nr.26/31-03-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
V
  4.   O. nr.141/04-04-2005 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 894/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Macedonia și modul de administrare a acestor contingente în anul 2005
-
  5.   O. nr.230/18-03-2005 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii de raportare a datelor referitoare la substanțele existente conform Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea și controlul riscului substanțelor existente
A
  6.   O. nr.249/26-03-2005 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru înființarea Centrului național de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile și de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării și cu Forumul European de Informare
V


Miercuri, 22 martie 2023, 23:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.