Monitorul Oficial
nr. 469/2 iunie 2005

Publicare
  1.   O.U.G. nr.43/26-05-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
V
  2.   O.U.G. nr.44/26-05-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind emisiunea din anul 2005 a municipiului București de titluri de valoare denominate în EURO
V
  3.   H.G. nr.462/19-05-2005 
HOTĂRÂRE pentru alocarea echivalentului în lei al sumei de 146.000 euro din Fondul Elvețian de Contrapartidă Consiliului Local al Orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș
i
  4.   H.G. nr.482/26-05-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea suplimentării bugetului Programului național multianual pe perioada 2002—2005 de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri prin contribuția obținută de către Guvernul României din partea Guvernului Japoniei și provenind din Fondul de contrapartidă
i
  5.   H.G. nr.483/26-05-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2003 privind unele măsuri pentru reglementarea efectelor conversiei în acțiuni a datoriilor unor societăți comerciale către furnizorii de utilități
-
  6.   H.G. nr.484/26-05-2005 
HOTĂRÂRE privind reglementarea efectelor conversiei în acțiuni a datoriilor unor societăți comerciale către Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" — S.A. Târgu Mureș
-
  7.   H.G. nr.493/01-06-2005 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
i
  8.   H.G. nr.495/01-06-2005 
HOTĂRÂRE pentru constituirea Comitetului interministerial responsabil cu îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeanî privind Capitolul 6 "Concurența"
-
  9.   H.G. nr.496/01-06-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 360/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în a doua decadă a lunii aprilie, în partea de vest a țării
i
  10.   O. nr.383/30-05-2005 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Corias" - S.A. Corabia, județul Olt
I


Duminică, 05 februarie 2023, 03:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.