Monitorul Oficial
nr. 661/25 iulie 2005

Publicare
  1.   D. nr.647/21-07-2005 
DECRET pentru numirea unui magistrat
-
  2.   D. nr.648/21-07-2005 
DECRET pentru numirea unui magistrat
-
  3.   D. nr.649/21-07-2005 
DECRET pentru numirea unui magistrat
-
  4.   D. nr.650/21-07-2005 
DECRET pentru numirea unui magistrat
-
  5.   D. nr.651/21-07-2005 
DECRET pentru numirea unui magistrat
-
  6.   D. nr.652/21-07-2005 
DECRET pentru numirea unui magistrat
-
  7.   D. nr.653/21-07-2005 
DECRET pentru numirea unui magistrat
-
  8.   D. nr.654/21-07-2005 
DECRET pentru numirea unui magistrat
-
  9.   D. nr.655/21-07-2005 
DECRET pentru numirea unui magistrat
-
  10.   D. nr.656/21-07-2005 
DECRET pentru numirea unui magistrat
-
  11.   H.G. nr.820/21-07-2005 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar pentru populația din județele Bacău, Brăila, Galați, Olt, Teleorman și Vrancea, afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11-16 iulie 2005
-
  12.   H.G. nr.821/21-07-2005 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării
-
  13.   H.G. nr.822/21-07-2005 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații
-
  14.   H.G. nr.823/21-07-2005 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență pentru populația sinistrată ca urmare a inundațiilor din luna iulie 2005
-
  15.   H.G. nr.824/21-07-2005 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență pentru populația sinistrată din județul Vrancea, ca urmare a inundațiilor din luna iulie 2005
-
  16.   H.G. nr.825/21-07-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2001 privind normarea parcului auto și a consumului de carburanți pentru activități specifice desfășurate în unele unități din subordinea Ministerului Sănătății
-
  17.   H.G. nr.826/21-07-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea "Proiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor - continuare", derulat prin intermediul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
-
  18.   H.G. nr.827/21-07-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 446/2005 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânțate în toamna anului 2004 și în primăvara anului 2005 și stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-mai 2005
-
  19.   O. nr.642/624/15-07-2005 (M.A.P.D.R., M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind instituirea unor măsuri de protecție pentru unele specii de pești cu valoare economică și/sau ecologică
-


Luni, 06 iulie 2020, 07:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.