Monitorul Oficial
nr. 842/19 septembrie 2005

Publicare
  1.   H.S. nr.18/12-09-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  2.   O.U.G. nr.124/06-09-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
V
  3.   O.U.G. nr.126/08-09-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
V
  4.   H.G. nr.963/25-08-2005 
HOTĂRÂRE privind atribuirea destinației de reședință oficială pentru Președintele României unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", și privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol
-
  5.   H.G. nr.1.070/15-09-2005 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Bistrița-Năsăud
-
  6.   H.G. nr.1.071/15-09-2005 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Călărași
-
  7.   H.G. nr.1.073/15-09-2005 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Dâmbovița
-
  8.   H.G. nr.1.074/15-09-2005 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Hunedoara
-
  9.   O. nr.901/07-09-2005 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modul de decontare a cantității de grâu pentru care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea cantității de 1.500 mii tone grâu din recolta anului 2005, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2005
-


Duminică, 27 noiembrie 2022, 06:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.