Monitorul Oficial
nr. 1018/16 noiembrie 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.494/29-09-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și ale art. 2 din Legea minelor nr. 85/2003, precum și a "interpretării" date prevederilor art. 3 alin. (1) și ale art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
V
  2.   H.G. nr.1.277/18-10-2005 
HOTĂRÂRE pentru nominalizarea unităților școlare afectate de inundațiile din perioada aprilie-mai și iulie-august 2005
-
  3.   H.G. nr.1.342/03-11-2005 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Sălaj
-
  4.   H.G. nr.1.346/03-11-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societății Comerciale "Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă" - S.A. Motru în domeniul public al municipiului Motru, județul Gorj, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Motru
-
  5.   O. nr.1.186/07-11-2005 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice, cu modificările ulterioare
-
  6.   O. nr.1.187/07-11-2005 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Listei bolilor profesionale care pot fi dobândite ca urmare a desfășurării activităților artisticinterpretative de artiștii interpreți sau executanți, cetățeni români
-
  7.   O. nr.1.910/04-11-2005 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 137/2003 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER
A
Rectificare:
  8.   H.C.S.M. nr.387/22-09-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești
A


Vineri, 29 septembrie 2023, 09:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.