Monitorul Oficial
nr. 1156/20 decembrie 2005

Publicare
  1.   L. nr.361/13-12-2005 
LEGE pentru aderarea României la Convenția privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptată la New York la 30 august 1961
-
  2.   D. nr.1.278/12-12-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenția privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptată la New York la 30 august 1961
-
  3.   D.C.C. nr.606/15-11-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005, precum și a ordonanței în integralitate
-
  4.   D.C.C. nr.622/17-11-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. j) și ale art. 30 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
-
  5.   O. nr.2.100/30-11-2005 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor", indicativ NE 033-05
-
  6.   C. nr.40/14-12-2005 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind modul de desfășurare a compensării multilaterale a plăților fără numerar pe suport hârtie efectuate cu instrumente de plată de debit în perioada 22-30 decembrie 2005
-


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 06:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.