Monitorul Oficial
nr. 1182/28 decembrie 2005

Publicare
  1.   H.G. nr.1.700/21-12-2005 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței în cazul familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde energie termică furnizată în sistem centralizat și care au optat pentru modalitatea de facturare și plată a energiei termice în sistem binom
-
  2.   H.G. nr.1.762/22-12-2005 
HOTĂRÂRE privind indexarea cuantumului alocației lunare de plasament
-
  3.   H.G. nr.1.763/22-12-2005 
HOTĂRÂRE privind corectarea limitelor de venituri și indexarea cuantumului alocației familiale complementare și al alocației de susținere pentru familia monoparentală
-
  4.   H.G. nr.1.764/22-12-2005 
HOTĂRÂRE privind actualizarea alocației sociale cuvenite adulților nevăzători cu handicap grav și accentuat, precum și a indemnizației lunare cuvenite adulților cu handicap grav și accentuat, alții decât nevăzătorii
-
  5.   H.G. nr.1.765/22-12-2005 
HOTĂRÂRE privind indexarea unor venituri ale populației începând cu luna ianuarie 2006
-
  6.   H.G. nr.1.766/22-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
A
  7.   H.G. nr.1.767/22-12-2005 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului lunar al alocației de stat pentru copii
-
  8.   H.G. nr.1.770/22-12-2005 
HOTĂRÂRE privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
A
  9.   O. nr.5/22-12-2005 (B.N.R.)
ORDIN pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit
A
  10.   O. nr.6/22-12-2005 (B.N.R.)
ORDIN pentru aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor de credit
A


Joi, 09 iulie 2020, 04:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.