Monitorul Oficial
nr. 254/21 martie 2006

Publicare
  1.   L. nr.51/08-03-2006 
LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice
V
  2.   D. nr.306/07-03-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice
-
  3.   O. nr.233/125/14-03-2006 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate
-
  4.   Decizie nr.113.232/22-02-2006 (C.S.A.)
DECIZIE privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale "G.F.A. International Insurance Broker" - S.R.L.
-
  5.   Decizie nr.113.233/22-02-2006 (C.S.A.)
DECIZIE privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale "Quantum Risk Control" - S.R.L.
-
  6.   Modif./21-03-2006 
MODIFICĂRI la Lista unităților tipografice abilitate să execute lucrări sub supravegherea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.603/2002 privind abilitarea unităților tipografice și distribuția formularelor cu regim special, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.246 din 23 decembrie 2004
-


Joi, 01 decembrie 2022, 16:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.