Monitorul Oficial
nr. 429/18 mai 2006

Publicare
  1.   L. nr.128/12-05-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
-
  2.   D. nr.648/10-05-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
-
  3.   L. nr.132/12-05-2006 
LEGE pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
  4.   D. nr.652/10-05-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
  5.   L. nr.133/12-05-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi și obligații de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
-
  6.   D. nr.653/10-05-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi și obligații de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
-
  7.   L. nr.134/12-05-2006 
LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperației agricole nr. 566/2004
-
  8.   D. nr.654/10-05-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperației agricole nr. 566/2004
-
  9.   L. nr.135/12-05-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
-
  10.   D. nr.655/10-05-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
-
  11.   L. nr.136/12-05-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 313/2004
-
  12.   D. nr.656/10-05-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 313/2004
-
  13.   L. nr.137/12-05-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2005 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea și utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile
A
  14.   D. nr.657/10-05-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2005 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea și utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile
-
  15.   H.G. nr.589/03-05-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-


Joi, 04 martie 2021, 06:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.