Monitorul Oficial
nr. 569/30 iunie 2006

Publicare
  1.   D.C.D. nr.3/29-06-2006 
DECIZIE privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară
-
  2.   D. nr.882/28-06-2006 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor
-
  3.   D. nr.883/28-06-2006 
DECRET privind conferirea unor decorații de război
-
  4.   D. nr.884/28-06-2006 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  5.   D. nr.885/28-06-2006 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  6.   D. nr.886/28-06-2006 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  7.   O.U.G. nr.54/28-06-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
A
  8.   H.G. nr.852/28-06-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum și a modului de alocare și reconstituire a rezervei naționale de lapte
-
  9.   Decizie nr.82/29-06-2006 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Ionel Manțog din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei și Comerțului
-
  10.   O. nr.681/243/13-06,02-06-2006 (M.S.P., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
-


Duminică, 02 octombrie 2022, 09:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.