Monitorul Oficial
nr. 602/12 iulie 2006

Publicare
  1.   L. nr.282/06-07-2006 
LEGE pentru modificarea anexei nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
A
  2.   D. nr.908/06-07-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
-
  3.   L. nr.283/06-07-2006 
LEGE pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București la 29 decembrie 2005 și, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006
-
  4.   D. nr.909/06-07-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București la 29 decembrie 2005 și, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006
-
  5.   O. nr.464/04-07-2006 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 749/2005 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din țările membre ale Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) și modul de administrare a acestor contingente în anul 2006
-
  6.   Decizie nr.689/05-07-2006 (I.G.C.T.I.)
DECIZIE a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației privind modificarea și completarea anexei la Decizia președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 563/2006 pentru aprobarea Procedurii de acordare a licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice în vederea furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații mobile de generația a treia
-
  7.   O. nr.959/27-06-2006 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate
-
  8.   O. nr.1.095/13-06-2006 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea anexei nr. 11 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 447/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu responsabilități în siguranța circulației și a navigației, precum și organizarea, funcționarea și componența comisiilor medicale și psihologice de siguranța circulației
-
  9.   O. nr.1.121/04-07-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară
-
  10.   O. nr.1.185/03-07-2006 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate națională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă, la nivel național
V


Miercuri, 08 februarie 2023, 16:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.