Monitorul Oficial
nr. 629/20 iulie 2006

Publicare
  1.   L. nr.332/17-07-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
-
  2.   D. nr.970/14-07-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
-
  3.   L. nr.333/17-07-2006 
LEGE privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri
V
  4.   D. nr.971/14-07-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri
-
  5.   L. nr.335/17-07-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
  6.   D. nr.973/14-07-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
  7.   L. nr.336/17-07-2006 
LEGE privind modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
-
  8.   D. nr.974/14-07-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
-
  9.   L. nr.338/17-07-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
  10.   D. nr.976/14-07-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
  11.   D. nr.985/18-07-2006 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  12.   D. nr.986/18-07-2006 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  13.   D. nr.987/18-07-2006 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  14.   D. nr.988/18-07-2006 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  15.   D. nr.989/18-07-2006 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  16.   D. nr.990/18-07-2006 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  17.   D. nr.991/18-07-2006 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  18.   Decizie nr.848/12-07-2006 (A.N.R.G.N.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004
A
  19.   O. nr.2.258/19-06-2006 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.035/2000
-
  20.   Decizie nr.113.298/18-07-2006 (C.S.A.)
DECIZIE privind retragerea aprobării pentru persoanele semnificative, membri ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale "Asigurare Reasigurare ARDAF" - S.A
-
  21.   Decizie nr.113.299/18-07-2006 (C.S.A.)
DECIZIE privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea Comercială "Asigurare Reasigurare ARDAF" - S.A.
-


Marți, 06 decembrie 2022, 05:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.