Monitorul Oficial
nr. 633/21 iulie 2006

Publicare
  1.   L. nr.307/12-07-2006 
LEGE privind apărarea împotriva incendiilor
-
  2.   D. nr.936/11-07-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind apărarea împotriva incendiilor
-
  3.   H.G. nr.904/12-07-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș în domeniul public al comunei Rucăr și în administrarea Consiliului Local al Comunei Rucăr, județul Argeș
-
  4.   H.G. nr.905/12-07-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției financiare a României pentru participarea în anul 2006 la Programul comunitar FISCALIS 2003-2007
-
  5.   H.G. nr.912/12-07-2006 
HOTĂRÂRE pentru includerea unui imobil aflat în administrarea Direcției Regionale de Statistică Dolj în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.920/12-07-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agenția Națională pentru Sport
-


Marți, 19 ianuarie 2021, 12:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.