Monitorul Oficial
nr. 716/21 august 2006

Publicare
  1.   D. nr.1.039/17-08-2006 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România și Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferențiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006
-
  2.   D. nr.1.040/17-08-2006 
DECRET privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 81 Artilerie "Maior Gheorghe Șonțu"
-
  3.   D. nr.1.041/17-08-2006 
DECRET privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 83 LAROM "Bogdan I"
-
  4.   D. nr.1.042/17-08-2006 
DECRET privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 96 LAROM "Mircea Voievod"
-
  5.   D. nr.1.043/17-08-2006 
DECRET privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 85 Logistic "General Mihail Cerchez"
-
  6.   D. nr.1.044/17-08-2006 
DECRET privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 86 Asigurare Date "Mărăști"
-
  7.   D. nr.1.045/17-08-2006 
DECRET pentru numirea magistratului de legătură la Eurojust
-
  8.   D. nr.1.046/17-08-2006 
DECRET pentru numirea unui procuror
-
  9.   D. nr.1.047/17-08-2006 
DECRET pentru numirea unui procuror
-
  10.   D. nr.1.048/17-08-2006 
DECRET pentru numirea unui procuror
-
  11.   D. nr.1.049/17-08-2006 
DECRET pentru numirea unui procuror
-
  12.   D. nr.1.050/17-08-2006 
DECRET pentru numirea unui procuror
-
  13.   D. nr.1.051/17-08-2006 
DECRET pentru numirea unui procuror
-
  14.   D. nr.1.052/17-08-2006 
DECRET pentru numirea unui procuror
-
  15.   D. nr.1.053/17-08-2006 
DECRET pentru numirea unui procuror
-
  16.   D. nr.1.054/17-08-2006 
DECRET pentru numirea unui procuror
-
  17.   H.G. nr.1.075/16-08-2006 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 49 la Hotărârea Guvernului nr.969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj
-
  18.   H.G. nr.1.076/16-08-2006 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernuluinr.1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău
-
  19.   H.G. nr.1.081/16-08-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.725/2003 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor
A
  20.   H.G. nr.1.082/16-08-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
-
  21.   Decizie nr.112/18-08-2006 
DECIZIE pentru eliberarea doamnei Cristina Ana-Maria din funcția de președinte al Agenției Române pentru Investiții Străine
-
  22.   Decizie nr.113/18-08-2006 
DECIZIE pentru eliberarea doamnei Gabriela Vasile din funcția de vicepreședinte al Agenției Române pentru Investiții Străine
-
  23.   Decizie nr.114/18-08-2006 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Dan Petrescu din funcția de secretar de stat la Cancelaria Primului-Ministru
-
  24.   Decizie nr.115/18-08-2006 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Cristian Mihai Cărăușu din funcția de secretar de stat la Departamentul de implementare programe și ajustare structurală din cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-
  25.   Decizie nr.116/18-08-2006 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Tudor-Alexandru Chiuariu din funcția de secretar de stat la Departamentul pentru lupta antifraudă din cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-
  26.   Decizie nr.117/18-08-2006 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Ștefan-Francisc Csutak din funcția de secretar de stat la Ministerul Integrării Europene
-
  27.   Decizie nr.118/18-08-2006 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Dan Cristian Stoica din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției
-
  28.   Decizie nr.119/18-08-2006 
DECIZIE privind eliberarea domnului Cristian Vlădescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății Publice
-
  29.   Decizie nr.120/18-08-2006 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Vasile Gabriel Niță din funcția de adjunct al șefului Departamentului ordineși siguranță publică, cu rang de subsecretar de stat, din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
-
  30.   Decizie nr.121/18-08-2006 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Constantin Popescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor
-
  31.   Decizie nr.122/18-08-2006 
DECIZIE privind numirea domnului Dorin Costel Todor în funcția publică de secretar general al Ministerului Justiției
-


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 14:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.